Δραστηριότητα 1 Θέμα 1

Τίτλος

Διαφορετικοί τρόποι ακρόασης 

Διάρκεια

30 λεπτά 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Μέχρι το τέλος αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τις δικές τους δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης σε διαφορετικά πλαίσια  

 • Χρησιμοποιούν την αυτοπειθαρχία τους για να ακούσουν προσεκτικά για να χτίσουν προσωπικές σχέσεις

Μεθοδολογία

Ενεργητική ακρόαση

Απαιτούμενοι πόροι

Υλικά:

 • 5 έγχρωμες κάρτες

 • Αναδιπλούμενο διάγραμμα

 • Ταινία

 • Δείκτες

Περιγραφή

Η άσκηση μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε διαφορετικές εκπαιδευτικές διαστάσεις.

1ο Βήμα

Ο/η εκπαιδευτικός θα καθοδηγήσει τα ζευγάρια των μαθητών και θα τοποθετήσει 5 διαφορετικές πολύχρωμες κάρτες σε ένα flipchart. Οι μαθητές θα πρέπει να μαντέψουν το επόμενο επίπεδο της διαδικασίας ακρόασης:

 • Επίπεδο 1 – κόκκινο - έλλειψη ακρόασης 

 • Επίπεδο 2 - πορτοκαλί - Ακούστε για να απαντήσετε - δεν δίνετε προσοχή στον συνομιλητή, αλλά απλά σκέφτεστε την απάντησή σας

 • Επίπεδο 3 – κίτρινο – Ακούστε για να συμφωνήσετε / διαφωνήσετε – εξακολουθείτε να εστιάζετε περισσότερο στον εαυτό σας παρά στο άλλο άτομο

 • Επίπεδο 4 – Ακούστε για να καταλάβετε πώς να εφαρμόσετε αυτό που ακούσατε – εστιάζετε σε μελλοντικές ενέργειες και όχι στην παρούσα στιγμή

 • Επίπεδο 5 - Ακούστε για να καταλάβετε το άλλο άτομο

Πώς να τοποθετήσετε τις κάρτες: 

ss.png

2ο Βήμα: 

Αφού εξηγήσει στην τάξη τη σημασία της ενεργητικής ακρόασης, ο δάσκαλος θα τους προσκαλέσει να εξασκήσουν αυτά τα βήματα σε καθημερινή βάση. 

3ο Βήμα:

Παρέχετε συμβουλές για το πώς να δείξετε ότι ακούτε ενεργά, έχετε ενδιαφέρον και περιέργεια για το άλλο άτομο - όπως να κάνετε ερωτήσεις, να γνέφετε, να χρησιμοποιείτε τη γλώσσα του σώματος. 

Σχετικά θέματα προς συζήτηση

 • Ποιος είναι ο ρόλος των μη λεκτικών στοιχείων στην επικοινωνία- δηλαδή: εκφράσεις του προσώπου, τόνος φωνής, επαφή με τα μάτια, χειρονομίες?

 • Ποια ήταν η στάση του συνομιλητή σας?

 • Λάβατε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον συνομιλητή σας από τη δική του μη λεκτική επικοινωνία?

Κοινοποίηση ιστοριών, φωτογραφιών και βίντεο από την τάξη ενώ χρησιμοποιούνται αυτές οι Δραστηριότητες!