top of page

Δραστηριότητες 4 Θέμα 1

Τίτλος

Ας αυτοσχεδιάσουμε!

Διάρκεια

Περίπου 1 ώρα ανά άσκηση 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Μέχρι το τέλος αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση να: 

 • Εφαρμόζουν τη δημιουργικότητά τους και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, με ισχυρότερη αυτοεκτίμηση και κίνητρα

 • Κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τον περιβάλλοντα κόσμο

 • Αξιοποιούν νέες ευκαιρίες συμμετοχής, επίδειξης και παρατήρησης 

 • Χρησιμοποιηούν ισχυρότερες προφορικές γλωσσικές δεξιότητες

Μεθοδολογία

Θέατρο

Απαιτούμενοι πόροι

Ένα δωμάτιο για πρόβες

Παραρτήματα

Παράρτημα I. Κάρτες λέξεων

Παράρτημα II. Ασκήσεις λεξιλογίου & Γραμματικών Κατασκευών 

Παράρτημα ΙΙΙ. Ασκήσεις για τη χρήση της γλώσσας και την ευχέρειά της 

Παράρτημα IV. Ασκήσεις σε μη λεκτικό παιχνίδι

Περιγραφή

Το θέατρο είναι μια μοναδική ευκαιρία να συμπεριλάβουμε τους μαθητές στην ενεργό μάθηση, διεγείροντας τη δημιουργικότητά τους και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, εμπλέκοντάς τους γνωστικά, σωματικά και συναισθηματικά. Μέσω του θεάτρου, η εκμάθηση γλωσσών μπορεί να είναι πιο διασκεδαστική και φυσική, καθώς οι μαθητές θα είναι σε θέση να εξασκήσουν λεξικές και γραμματικές πτυχές σε σχέση με ένα πραγματικό πλαίσιο ζωής.

Το αυτοσχέδιο θέατρο είναι μια μορφή θεάτρου όπου το μεγαλύτερο μέρος ή το σύνολο της παράστασης δεν προσχεδιάζεται ή δεν είναι αποτέλεσμα σεναρίου. Οι αυτοσχέδιες τεχνικές δεν χρησιμοποιούνται μόνο σε εκπαιδευτικά προγράμματα δράματος για ηθοποιούς, αλλά οι δεξιότητες και οι διαδικασίες του αυτοσχεδιασμού διδάσκονται επίσης σε άλλα πλαίσια εκτός των παραστατικών τεχνών. Αυτή η πρακτική ονομάζεται εφαρμοσμένος αυτοσχεδιασμός και χρησιμοποιείται συχνά στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας, δημιουργικότητας, επίλυσης προβλημάτων και ικανοτήτων ομαδικής εργασίας των μαθητών.

Με τις θεατρικές ασκήσεις οι μαθητές μπορούν να βασίζονται περισσότερο στη μη λεκτική επικοινωνία, με παιγνιώδη τρόπο.

 

Οι μαθητές εργάζονται σε ζευγάρια, ταυτόχρονα και σύμφωνα με τις δικές τους ικανότητες. Οι ασκήσεις δεν λειτουργούν εάν εκτελούνται από μια ομάδα μπροστά από την τάξη.

Γενικές Οδηγίες:

 • Αναθέστε ένα θέμα και ζητήστε από κάθε ζευγάρι μαθητών να δουλέψει πάνω στο λεξιλόγιο που προέρχεται από αυτό το θέμα (π.χ. πηγαίνοντας στο μαγαζί, στο δάσος). Τα θέματα μπορεί να διαφέρουν και επίσης να περιλαμβάνουν περισσότερο επιστημονικά αντικείμενα.

 • Μπορείτε να τους υποστηρίξετε με μια κάρτα λέξεων. Παράρτημα I.  παρέχει ένα παράδειγμα καρτών λέξεων με μια λίστα εννοιών που σχετίζονται με το θέμα "Μέρη του σπιτιού σας". Έτσι, προτείνονται δύο επιπλέον ασκήσεις σε σχέση με την κάρτα λέξεων. Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να είναι δημιουργικοί και να χρησιμοποιούν τις κάρτες λέξεων με διαφορετικούς τρόπους. 

 • Shorter exercises will be repeated several times in a row, changing students’ roles each time

Οι προτεινόμενες ασκήσεις προορίζονται για εξάσκηση και όχι για κρίση!

Παρακάτω θα βρείτε μια σειρά από προτεινόμενες ασκήσεις και σχετικά παραδείγματα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως έμπνευση για την αντιμετώπιση άλλων θεμάτων.

Οι ασκήσεις παρέχονται ως παραρτήματα, προκειμένου να επιλέγονται αυτόνομα, ανάλογα με το πλαίσιο, και να δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να τα εκτυπώνουν και να τα χρησιμοποιούν στις τάξεις τους.

Σχετικά θέματα προς συζήτηση

 • Ήταν πιο εύκολο για εσάς να επικοινωνήσετε αυτοσχεδιάζοντας?

 • Μάθατε νέες λέξεις/προτάσεις?

 • Θα θέλατε να κάνετε αυτή τη δραστηριότητα πιο συχνά?

 • Θα χρειαστείτε πρόσθετους πόρους / γνώσεις?

Αρχική Πηγή

 • Moons, K. (red.) (2015). Duurzaamheid en kunst. Lessen voor de basisschool. Antwerpen: Garant. 

 • Moons, K.  (2007). Theater maken. Een handleiding voor doe-het-zelvers. Antwerpen: Garant.  

 

Η προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε στη βάση αυτών των ασκήσεων εμπνεύστηκε από τον Keith Johnstone, τον ιδρυτή του θεάτρου αυτοσχεδιασμού:  Johnstone, K. (1981), Impro. Improvisation and the theatre.  Methuen. 

και: Spolin, V. (1989). Theater game file. Northwestern University Press.

Μοιραστείτε ιστορίες, φωτογραφίες και βίντεο από την τάξη σας ενώ χρησιμοποιείτε αυτήν τη Δραστηριότητα!

Παράρτημα I. Κάρτες λέξεων – ένα παράδειγμα

Παράρτημα II. Ασκήσεις λεξιλογίου & Γραμματικών Κατασκευών 

Παράρτημα ΙΙΙ. Ασκήσεις γλωσσικής χρήσης και ευχέρειας 

Παράρτημα IV. Ασκήσεις σε μη λεκτικό παιχνίδι

bottom of page