top of page
Θέμα 4

Δεξιότητες διαχείρισης της διαφορετικότητας και πολιτισμική διαμεσολάβηση για εκπαιδευτικούς

Εισαγωγή

 

Η συνάντηση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών μπορεί να δημιουργήσει αρκετές προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν την εφαρμογή προσαρμοσμένων μέτρων για να μην μείνει κανείς στο περιθώριο. Ένα πραγματικό διαπολιτισμικό περιβάλλον προϋποθέτει μια στάση σεβασμού απέναντι στο υπόβαθρο κάθε μαθητή, επιτρέποντας στην πολιτιστική ποικιλομορφία να βρει πλήρη έκφραση.

Όπως ορίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για την πολιτιστική πολυμορφία:

Ο πολιτισμός παίρνει ποικίλες μορφές στο χρόνο και το χώρο. Αυτή η ποικιλομορφία ενσωματώνεται στη μοναδικότητα και τον πλουραλισμό των ταυτοτήτων των ομάδων και των κοινωνιών που απαρτίζουν την ανθρωπότητα. Ως πηγή ανταλλαγών, καινοτομίας και δημιουργικότητας, η πολιτιστική πολυμορφία είναι τόσο απαραίτητη για την ανθρωπότητα όσο και η βιοποικιλότητα για τη φύση. Υπό αυτή την έννοια, αποτελεί κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας και θα πρέπει να αναγνωριστεί και να επιβεβαιωθεί προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών (άρθρο 1)¹

Πώς να μετατρέψουμε την πολιτιστική πολυμορφία σε προστιθέμενη αξία και όχι σε κίνδυνο ή κάτι που πρέπει να αγνοηθεί; Απαιτούνται κατάλληλες δεξιότητες για τη διαχείριση της πολυμορφίας και την πολιτιστική διαμεσολάβηση. Ο κοινωνιολόγος Δρ Milton Bennett περιέγραψε αυτή τη σταδιακή μεταμόρφωση από τον εθνοκεντρισμό στον εθνοραλατιβισμό, κατά μήκος των έξι κύριων σταδίων του Αναπτυξιακού Μοντέλου Διαπολιτισμικής Ευαισθησίας (DMIS):

 1. Άρνηση: τα άτομα αντιλαμβάνονται τον πολιτισμό τους ως τον μόνο «πραγματικό». 

 2. Άμυνα: αίσθημα πολιτιστικής ανωτερότητας.  

 3. Ελαχιστοποίηση: οι ομοιότητες μεταξύ των καλλιεργειών θεωρούνται πιο σημαντικές από τις διαφορές. 

 4. Αποδοχή: αναγνώριση διαφορετικών ίσων πολιτισμών.

 5. Προσαρμογή: προκειμένου να επικοινωνούμε αποτελεσματικά με ανθρώπους από άλλους πολιτισμούς.

 6. Ενσωμάτωση: αυτογνωσία, με την ικανότητα μετάβασης από τη μια πολιτιστική κοσμοθεωρία στην άλλη².

  

Αυτό το μοντέλο δείχνει πώς οι συγκρούσεις μπορεί να προέρχονται από την άγνοια μιας κουλτούρας και υπογραμμίζει τη σημασία της συζήτησης με τους μαθητές σχετικά με άλλα πλαίσια νοήματος.

__________________

1 UNESCO (2001). Universal Declaration on Cultural Diversity. University of Minnesota. Human Rights Library: http://hrlibrary.umn.edu/instree/culturaldiversity.html

2 WELCOMM. (2019): https://welcomm-europe.eu/training-material/

Βίντεο
v12h002-elpsc21-01.png.png

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με  τα περιεχόμενα του Θέματος 4.

Η αποτελεσματική επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων και η διαπραγμάτευση είναι τα κλειδιά για μια γόνιμη διαχείριση των συγκρούσεων.

Προκειμένου να ενισχύσουμε τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών στη διαχείριση της διαφορετικότητας και την πολιτιστική διαμεσολάβηση, πήραμε ως παράδειγμα την καλή πρακτική του VVOB Ecuador³ στην εφαρμογή πρακτικών αποκατάστασης και πιο συγκεκριμένα των κύκλων αποκατάστασης. Αυτή η καλή πρακτική αναβαθμίζεται με την εφαρμογή της στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδικά για τους νεοαφιχθέντες μετανάστες μαθητές. Έτσι, αναπροσαρμόζεται περαιτέρω προτείνοντας μια σειρά πρακτικών δραστηριοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη SEL (social emotional learning / κοινωνική συναισθηματική μάθηση) και τη μάθηση με βάση τη δύναμη για εξατομικευμένες μαθησιακές διαδρομές, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή όλων.

To learn more about strength-based learning, we kindly invite you to have a look at the Guide to Strength-Based Learning, part of TEACHmi Teacher’s Manual.

Στο τέλος αυτού του θέματος, μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Ελέγξτε τις γνώσεις σας!"  να δοκιμάσει τις ικανότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τη χρήση των κύκλων αποκατάστασης για να μεσολαβήσει μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και να ξεπεράσει τις συγκρούσεις.

__________________

3 Founded in 1982, VVOB- education for development is a non-profit organisation, commissioned by the Flemish and Belgian governments to strengthen educational quality in developing countries. with its head office in Brussels, the organisation is now active in 10 countries. Learn more: https://www.vvob.org/en/education/expertis

Ειδικοί στόχοι

Εκπαιδευτικών:

 • Να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις και το διαχωρισμό προς τους μετανάστες μαθητές

 • Να δημιουργήσουν ειρηνικά και ανοιχτόμυαλα μαθησιακά περιβάλλοντα, απαλλαγμένα από κάθε προκατάληψη ή στερεότυπα 

 • Να μετατρέψουν την πολιτιστική πολυμορφία σε δύναμη μέσω της υποδοχής μαθησιακών περιβαλλόντων και ανοικτών μαθησιακών  προσεγγίσεων

Μαθητών:

 • Να αισθάνονται ασφαλείς, εκτιμημένοι και ικανοί να μάθουν

 • Να αποκτήσουν καλύτερη αυτογνωσία, αποδοχή του άλλου και διαπραγμάτευση μεταξύ των πολιτισμών 

 • Να μάθουν νέες μεθόδους και προτεινόμενες συμπεριφορές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της πολιτιστικής πολυμορφίας

Στόχοι / Αποτελέσματα

Μαθησιακά αποτελέσματα

Εκπαιδευτικών:

 • Χρήση κύκλων αποκατάστασης για τη δημιουργία ανοιχτόμυαλων τάξεων 

 • Αναγνώριση πιθανών πολιτισμικών συγκρούσεων και χρήση κύκλων αποκατάστασης για να τις αποτρέψετε / ξεπεράσετε

 • Η περιέργεια των μαθητών για τους άλλους πολιτισμούς και η μετατροπή της διαφορετικότητας σε θετικό ερέθισμα

Μαθητών:

 • Αναγνώριση των συναισθημάτων τους μέσα σε ανοιχτόμυαλα περιβάλλοντα για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις

 • Σεβασμός στις διαφορετικές πολιτιστικές και γλωσσικές αξίες 

 • Εφαρμογή εποικοδομητικών προσεγγίσεων για την επίλυση εντάσεων που προκύπτουν από πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Ορθές πρακτικές

 

Η έκθεση των παιδιών και των νέων σε κακοποίηση ή παραμέληση μπορεί να έχει επιζήμιες επιπτώσεις στις σχολικές τους επιδόσεις και την αυτοεκτίμησή τους και, στις χειρότερες περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει σε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου ή αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Η βία στα σχολεία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στον Ισημερινό. Προκειμένου να αποκτήσει μια βαθύτερη εικόνα για το ζήτημα της βίας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το VVOB Ecuador διεξήγαγε μια έρευνα με 105 μέλη των Τμημάτων Συμβουλευτικής Φοιτητών (DECE): το 75% από αυτούς αντιλήφθηκαν τη βία ως σοβαρό πρόβλημα στο σχολείο τους. 

Έτσι, το 2016, το VVOB Ecuador διοργάνωσε τρία εκπαιδευτικά εργαστήρια σχετικά με τις πρακτικές αποκατάστασης στην εκπαίδευση με επαγγελματίες στην κλινική ψυχολογία και την εκπαιδευτική ψυχολογία από τα Τμήματα Συμβουλευτικής Φοιτητών (DECE) του Υπουργείου Παιδείας, ακολουθούμενα από μια διαδικασία κατάρτισης σε διαφορετικά σχολεία. Η επανορθωτική προσέγγιση έτυχε θετικής υποδοχής από τους επαγγελματίες του DECE, καθώς το 80% την εφάρμοσε και το υπόλοιπο μέρος σχεδίαζε να το κάνει. Το 2017, το Υπουργείο Παιδείας και το VVOB πραγματοποίησαν άλλα εκπαιδευτικά εργαστήρια σχετικά με τις πρακτικές αποκατάστασης για το προσωπικό του DECE.

Ο κεντρικός χαρακτήρας της αποκαταστατικής προσέγγισης επιβεβαιώθηκε εκ νέου από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στην «Έκθεση του Γενικού Γραμματέα για την Προστασία των Παιδιών από την Παρενόχληση» (Ιούνιος 2016), ως αποτελεσματικό εργαλείο για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επίλυση της σχολικής βίας, μέσω των αξιών της διαφάνειας, της ενσυναίσθησης, της υπευθυνότητας, της δικαιοσύνης, της ενδυνάμωσης και της συμμετοχής της κοινότητας. 

Ως εκ τούτου, οι πρακτικές αποκατάστασης αντιπροσωπεύουν μια καλή πρακτική για τη δημιουργία υγιών σχέσεων για αρμονική συνύπαρξη στο σχολείο και πέρα από αυτό.  Αν και το VVOB Ecuador επικεντρώθηκε στην πρόληψη / επίλυση περιπτώσεων σχολικής βίας, we πρότεινε τη χρήση κύκλων αποκατάστασης για να παρέχει στους μαθητές μια μοναδική ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες και τα συναισθήματά τους, να μάθουν πώς να ελέγχουν τα συναισθήματά τους, να γίνουν πιο επικριτικοί για τις συμπεριφορές τους και πιο προνοητικοί για την αποκατάσταση της ζημιάς που προκαλείται σε άλλους. 

Οι αποκαταστατικές πρακτικές είναι μια κοινωνική επιστήμη που βασίζεται στη συμμετοχική μάθηση και τη λήψη αποφάσεων. Αρχικά εφαρμόστηκαν στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για την αποκατάσταση των ανθρώπινων σχέσεων στην κοινότητα με την αποκατάσταση της βλάβης που προκλήθηκε σε ένα άτομο, αντί να τιμωρείται μόνο ο δράστης.

__________________

4 VVOB Ecuador (2016). Prácticas restaurativas en ámbitos educativos. VVOB: https://ecuador.vvob.org/noticia/practicas-restaurativas-en-ambitos-educativos

5 VVOB Ecuador (2017). Formación en Prácticas Restaurativas para profesionales DECE. VVOB: https://ecuador.vvob.org/noticia/formacion-en-practicas-restaurativas-para-profesionales-dece-en-apoyo-al-plan-nacional-de-co

6 Ibid.

Ορθές Πρακτικές

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ:

 

Εδώ, αναβαθμίσαμε την καλή πρακτική των κύκλων αποκατάστασης, εφαρμόζοντάς την στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αντιμετωπίζοντας έναν συγκεκριμένο στόχο σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα: τους νεοαφιχθέντες μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Επιπλέον, προσαρμόσαμε εκ νέου αυτή την προσέγγιση προτείνοντας μια σειρά πρακτικών δραστηριοτήτων που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των ικανοτήτων των μαθητών για τη δημιουργία ειρηνικών και φιλικών μαθησιακών περιβαλλόντων.

__________________

6 Rutta, C.B., Schiavo, G., & Zancanaro, M. (2019). Comic-based Digital Storytelling for Self-expression: an Exploratory Case-Study with Migrants. [Proceedings of the 9th International Conference on Communities & Technologies - Transforming Communities]

Τι είναι οι επανορθωτικοί κύκλοι;

Οι αποκαταστατικοί κύκλοι είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της μεθοδολογίας των αποκαταστατικών πρακτικών, οι οποίες έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές για την πρόληψη, τη διαχείριση και την επίλυση των συγκρούσεων, υποστηρίζοντας την πιο ανοιχτή συμμετοχή για την ειρηνική συνύπαρξη της κοινότητας. Δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον όπου ο καθένας μπορεί να πει την ιστορία και την άποψή του, να ακουστεί και να εκτιμηθεί, δημιουργώντας πιο σταθερή, διαρκή και ασφαλή σχέση και προωθώντας τον διάλογο με σεβασμό. Εκτελούν διάφορες λειτουργίες, όπως: επίλυση συγκρούσεων, λήψη αποφάσεων, ανταλλαγή πληροφοριών, ανάπτυξη σχέσεων, αναθεώρηση του περιεχομένου των μαθημάτων⁸. 

Οι επανορθωτικοί κύκλοι μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων SEL, καθώς απαιτούν την ταπεινότητα, την υπομονή, τον σεβασμό, τις δεξιότητες επικοινωνίας και ενεργού ακρόασης, την εμπιστοσύνη και την υπευθυνότητα των συμμετεχόντων.

Στον εκπαιδευτικό τομέα, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κύριους τύπους κύκλων αποκατάστασης⁹:

 

 • Προενεργητικά: να ενισχύσει τις διαπροσωπικές σχέσεις και να ενισχύσει την αίσθηση του κοινού ανήκειν.

 • Προληπτικά: εντοπισμός πιθανών συγκρουσιακών καταστάσεων και πρόληψη του κινδύνου του ξεσπάσματος τους.

 • Αντιδραστικά: επίλυση των συγκρούσεων μετά την εκδήλωσή τους, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονται τα διάφορα μέρη και τον τρόπο πρόληψης παρόμοιων γεγονότων στο μέλλον.

__________________

7 VVOB Ecuador (2016). Prácticas restaurativas en ámbitos educativos. VVOB: https://ecuador.vvob.org/noticia/practicas-restaurativas-en-ambitos-educativos

8 Watchel, T. (2016). Defining Restorative. IIRP: https://www.iirp.edu/restorative-practices/defining-restorative/

9 VVOB Ecuador. Restaura. La Vida en Familia. Cartilla de apoyo formativo. VVOB: https://ecuador.vvob.org/sites/ecuador/files/2020_ecuador_eftp_cartilla_practicas_restaurativas_los_circulos_restaurativos.pdf

Restorative Circles

Πώς να δημιουργήσετε κύκλους αποκατάστασης;

Κατεβάστε τις οδηγίες που παρέχονται στο TEACHmi Teacher’s Manual.

Υπάρχουν δύο κύριες μορφές¹⁰:

Μερικές φορές, προτείνεται μια τρίτη μορφή¹¹:

__________________

10 Ό.π.

11  Watchel, T. (2016). Ορισμός Αποκαταστατικού. IIRP:https://www.iirp.edu/restorative-practices/defining-restorative/

Και τι γίνεται αν δεν μπορούμε να είμαστε παρόντες στο ίδιο μέρος;

Οι αποκαταστατικοί κύκλοι γίνονται ψηφιακοί! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές διαδικτυακές πλατφόρμες για το σκοπό αυτό, αλλά να γνωρίζετε ότι μπορεί να χάσετε κάποιες βαθύτερες έννοιες, που προέρχονται από τη γλώσσα του σώματος και τις χειρονομίες.

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για τους διευκολυντές των κύκλων αποκατάστασης¹²:

 • Προγραμματίστε τις συνεδρίες σας πολύ νωρίτερα θέτοντας σαφείς στόχους.

 • Ορίστε μια σειρά ερωτήσεων (τουλάχιστον 3-5) για να επιτύχετε τον στόχο σας.

 • Καθορίστε τους κανόνες του κύκλου σας, μαζί με τους συμμετέχοντες. 

 • Δημιουργήστε ένα φιλόξενο περιβάλλον.

 • Χρησιμοποιήστε έναν ήρεμο και θετικό τόνο φωνής και επιτρέψτε σε όλους να συμμετάσχουν. 

 • Προωθήστε το αίσθημα του κοινού ανήκειν, της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας

Πέρα από τις πιο επίσημες διαδικασίες, προτείνουμε στους εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν άτυπες πρακτικές αποκατάστασης στην καθημερινή τους εργασία, όπως¹³:

 • Συναισθηματικές δηλώσεις: για να επικοινωνήσετε συναισθήματα, π.χ.: όταν ένας μαθητής υιοθετεί μια ασεβή συμπεριφορά, μπορείτε να αντιδράσετε χρησιμοποιώντας μια συναισθηματική δήλωση: «όταν κάνατε αυτό το πράγμα, ένιωσα λυπημένος / ασέβεια / απογοητευμένος». 

 • Συναισθηματικές ερωτήσεις: βοηθώντας τους ανθρώπους να σκεφτούν πώς η συμπεριφορά τους μπορεί να επηρεάσει τους άλλους, θέτοντας συγκεκριμένες ερωτήσεις τόσο στον δράστη όσο και στο θύμα. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα που μπορούν να σας καθοδηγήσουν σε αυτήν τη διαδικασία:

__________________

12 VVOB Ecuador. Restaura. La Vida en Familia. Cartilla de apoyo formativo. VVOB: https://ecuador.vvob.org/sites/ecuador/files/2020_ecuador_eftp_cartilla_practicas_restaurativas_los_circulos_restaurativos.pdf

13  Watchel, T. (2016). Defining Restorative. IIRP: https://www.iirp.edu/restorative-practices/defining-restorative/

Παραβάτες:

 • Τι συνέβη;

 • Τι σκεφτόσασταν εκείνη τη στιγμή;

 • Ποιες ήταν οι σκέψεις σας από τότε που συνέβη αυτό το περιστατικό;

 • Ποιον επηρεάσατε με τη συμπεριφορά σας;

 • Τι νομίζετε ότι πρέπει να διορθώσετε;

Θύματα:

 • Τι σκεφτήκατε όταν καταλάβατε τι συνέβαινε;

 • Ποια ήταν η συνέπεια αυτού του γεγονότος σε εσάς και στους άλλους;

 • Ποιο ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα για εσάς?

 • Τι χρειάζεται για να διορθωθεί;

Σημείωση για τους εκπαιδευτικούς:

Το περιεχόμενο των κύκλων αποκατάστασης μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους της τάξης. Αλλά θυμηθείτε να επιτρέψετε σε όλους να συμμετάσχουν και να ακουστούν μέσα σε ένα φιλόξενο και ασφαλές περιβάλλον.

ΔραστηριότητεςΟλοκλήρωση

Δραστηριότητες
Ελέγξτε τις γνώσεις σας!

Εργαλείο Αξιολόγησης ★4

Παραπομπές και Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:  

bottom of page