Προ-αξιολόγηση
(Φάση 1)

Εισαγωγή

 

Η Προγενέστερη Αξιολόγηση επικεντρώνεται στη γνώση των προσδοκιών των παιδιών και των νεαρών μεταναστών σε σχέση με τη σχολική τους εμπειρία, καθώς και στις ανάγκες, τις δυσκολίες, τα αισθήματα και τα συναισθήματά τους που προβλέπουν αυτή τη διαδικασία. Η γνώση αυτών των πτυχών θα είναι απαραίτητη για την κατανόηση των αρχικών συνθηκών αυτών των μαθητών και, βάσει αυτών, για τον προγραμματισμό μιας εστιασμένης και ατομικής παρέμβασης.

Εργαλεία