top of page
Αξιολόγηση στην Τάξη
(Φάση 2)

Γιατί η Μάθηση που βασίζεται στη Δύναμη θεμελιώνει αυτόν τον Οδηγό Αξιολόγησης;

Ο απώτερος στόχος της μεθόδου μάθησης που βασίζεται στα δυνατά σημεία των μαθητών, δεν είναι η επίτευξη ενός συγκεκριμένου επιπέδου γνώσης, αλλά η απόκτηση στρατηγικών συμπεριφοράς που επιτρέπουν σε κάποιον να ασχοληθεί με την πραγματικότητα. Φυσικά, ένα ορισμένο επίπεδο γνώσης είναι απαραίτητο για αυτό, καθώς η μάθηση δεσμεύεται από το πλαίσιο. Είναι επομένως σημαντικό κατά την αξιολόγηση να δούμε αν οι μαθητές έχουν επεκτείνει τις στρατηγικές συμπεριφοράς τους. Για το λόγο αυτό, αντί να χρησιμοποιούμε ένα παραδοσιακό αριθμητικό σύστημα αξιολόγησης, χρησιμοποιούμε την αρχή: OICO-principle (Observation, Imitation, Creation, and Originality)  Παρατήρηση, Μίμηση, Δημιουργία και Πρωτοτυπία για την  αξιολόγηση, η οποία βασίζεται στην ενσωμάτωση δεξιοτήτων χαμηλότερης τάξης σε δεξιότητες ανώτερης τάξης. (https://www.teachmi.eu/strength-based : Μαθησιακές διαδικασίες). Θα προσπαθήσουμε τώρα να το εξηγήσουμε αυτό με ένα ακραίο, αλλά ρεαλιστικό παρά

Ένα νεαρό άτομο από μια δύσκολη γειτονιά έχει αναπτύξει στρατηγικές συμπεριφοράς για να αντιμετωπίσει τις συγκρούσεις χρησιμοποιώντας επιθετικότητα ώστε να διευθετήσει τη σύγκρουση προς όφελός του. Έχει δημιουργήσει μια συγκεκριμένη φήμη στην περιοχή, με συνέπεια να μην ενοχλείται και σπάνια να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τις στρατηγικές επικοινωνίας/ συμπεριφοράς. Στο σχολείο, μαθαίνει πώς να υπερασπίζεται λεκτικά τον εαυτό του και είναι σε θέση να το συνδέσει με πειστική μη λεκτική επικοινωνία (με αυτοπεποίθηση και αν χρειαστεί επιθετική). Τώρα, είναι σε θέση να συνδυάσει αυτές τις νέες λεκτικές δεξιότητες με τις σωματικές του, εάν χρειαστεί να ασκήσει σωματική βία. Αυτό εδραιώνει περαιτέρω τη θέση του στη γειτονιά. Εάν το επιλέξει, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις ολοκληρωμένες δεξιότητες είτε για νόμιμους είτε για παράνομους σκοπούς. Ανεξάρτητα από αυτό, είναι καλύτερα προετοιμασμένο να ζήσει μια ζωή με νόημα σε αυτό το πλαίσιο (δηλαδή, σε μια δύσκολη γειτονιά) από άλλους νέους στο σχολείο, που επιτυγχάνουν υψηλότερους βαθμούς, δεν γνωρίζουν τη γειτονιά, δεν καταλαβαίνουν τα έθιμα και δεν είναι σε θέση να εφαρμόσουν με επιτυχία στρατηγικές φυσικής συμπεριφοράς.

Εξετάζοντας αυτό το σενάριο σε αυτό το πλαίσιο παρατηρείται ότι  όταν στους νέους παρουσιάζονται αρκετές νόμιμες δυνατότητες να ζήσουν μια ουσιαστική ζωή, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ένας νέος να επιλέξει έναν νόμιμο δρόμο. Ωστόσο, όταν οι πιθανότητες να χρησιμοποιήσει νόμιμα τις δυνάμεις του είναι πολύ περιορισμένες, η πιθανότητα επιτυχίας του αυξάνεται επιλέγοντας έναν παράνομο δρόμο. Αυτό συμβαίνει σε γειτονιές όπου η ανεργία των νέων είναι υψηλή, όπου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν περιορισμένα σχέδια για την περιοχή και οι νέοι (καθώς και οι γονείς τους) βιώνουν συστημικές διακρίσεις.

Όταν προκύπτουν βίαιες συγκρούσεις, συχνά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής (σχολεία) κάνουν ηθικές κρίσεις για τους νέους πχ. ’’αυτό που έκανες είναι «απαράδεκτο»’’. Ως αποτέλεσμα, εφαρμόζονται κατασταλτικά μέτρα. Τα δυνατά σημεία του νέου ατόμου από το παράδειγμα (σε αυτή τη γειτονιά) μεταφράζονται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε αδυναμίες ή η συμπεριφορά του θεωρείται ως αποτέλεσμα τραυματισμών και ελλειμμάτων.

Η μάθηση με βάση τη δύναμη υποθέτει ότι οι δεξιότητες δεν είναι ούτε καλές ούτε κακές, αλλά ότι τα πλαίσια αναγκάζουν τους ανθρώπους να κάνουν επιλογές που είναι είτε αποδεκτές είτε απαράδεκτες, νόμιμες ή παράνομες. Το κεντρικό ερώτημα είναι τότε πώς το εκάστοτε νεαρό άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει θετικά και νόμιμα τις δυνάμεις του. Για το λόγο αυτό, πρέπει να μάθει πώς να εφαρμόζει τις δυνάμεις του με διάφορους τρόπους ή να επεκτείνει τις στρατηγικές συμπεριφοράς του, με βάση τα δυνατά του σημεία.

Με αυτόν τον τρόπο, η έννοια της «ευθύνης» αποκτά διαφορετικό νόημα. Ένας νέος είναι υπεύθυνος για την επέκταση των στρατηγικών συμπεριφοράς του/της για να αντιμετωπίσει καλύτερα την πραγματικότητα. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής (ένα σχολείο ή δάσκαλος) είναι υπεύθυνοι για την παροχή ενός πλαισίου όπου ένας νέος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις δεξιότητες νομικά και ηθικά. Και οι δύο είναι υπεύθυνοι για την προσαρμογή του πλαισίου έτσι ώστε ο νέος να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του για να μάθει τι χρειάζεται για να γίνει πιο επιτυχημένος στην κοινωνία. Με αυτό, δεν υπονοούμε ότι η τιμωρία για παραβίαση των κανόνων ή των νόμων πρέπει να αγνοηθεί. Αντιθέτως! Όταν κάποιος παραβαίνει τους κανόνες (νέοι ή επόπτες), οι συνέπειες πρέπει να είναι σαφείς και ίδιες για όλους. Η συζήτηση που γίνεται μετά την παραβίαση του κανόνα δεν αφορά το πόσο «κακό ήταν που συνέβη», αλλά για τη χαρτογράφηση των δυνατοτήτων και τον προσδιορισμό του τι πρέπει να συμβεί για να ανταποκριθεί επαρκώς σε επόμενες καταστάσεις (επέκταση στρατηγικών συμπεριφοράς). Αυτό συνδέεται επίσης με το τι πρέπει να συμβεί για να διορθωθούν τα πράγματα για εκείνους που βίωσαν κάποιου είδους μειονέκτημα λόγω παραβατικής συμπεριφοράς (αποκαταστατική δικαιοσύνη).

Assessment Framework

Το πλαίσιο αξιολόγησης θα υποστηρίζεται από την αρχή του OICO (Observation, Imitation, Creation, and Originality - Παρατήρηση, Μίμηση, Δημιουργία)

Σημείωση

Το αρκτικόλεξο «OICO» σημαίνει Παρατήρηση , Μίμηση , Δημιουργία και Πρωτοτυπία. Αυτή η αρχή αναπτύχθηκε από τον Jacques Lecoq στην École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq.

(https://www.teachmi.eu/strength-based). Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο , όταν τα μονοπάτια μάθησης είναι ποικίλα, δεν είναι εύκολο να αξιολογηθεί κάθε μαθητής με τον ίδιο τρόπο. Γι ' αυτόν τον λόγο οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να δουν πού τοποθετούνται στο πλαίσιο της ευρύτερης μαθησιακής τροχιάς ή του προγράμματος σπουδών. Η εργασία με ρουμπρίκες δίνει μια λύση. Μια ρουμπρίκα είναι μια κατηγορία που περιγράφει την ποιότητα και την έκταση των κριτηρίων. Διευκρινίζει ποια είναι τα διαφορετικά επίπεδα εξειδίκευσης μιας δεξιότητας και την κατεύθυνση που πρέπει να αναπτύξει η δεξιότητα για την επίτευξη ενός στόχου. Η ταξινόμηση ή η διάταξη από «βασικό» σε «ειδικό» βασίζεται στο περιεχόμενο και συνδέεται με τη σκέψη όσον αφορά τις ικανότητες. Η χρήση της αρχής OICO καθορίζει ένα μονοπάτι για να αναπτύξει ένας μαθητής για να κατακτήσει μια δεξιότητα.

Δώστε προσοχή και προσαρμοστείτε

Το OICO είναι μια εναλλακτική μέθοδος αξιολόγησης. Δεν αντικαθιστά τις παραδοσιακές μεθόδους αλλά τις συμπληρώνει στο πλαίσιο των νεοαφιχθέντων μαθητών. Συχνά οι μαθητές από πρόσφυγες ή μετανάστες αντιμετωπίζουν προβλήματα με νέα συστήματα βαθμολόγησης ή αξιολόγησης, λόγω γλωσσικών φραγμών, διαφορετικών στόχων ή σχεδιασμού προηγούμενων εκπαιδευτικών συστημάτων, κενών στη μάθηση, τραύματος, μη αναγνωρισμένων μαθησιακών δυσκολιών, ... Όταν οι μαθητές αξιολογούνται ΜΟΝΟ μέσω ενός παραδοσιακού σύστημα βαθμολόγησης, θα μπορούσαν να πέσουν μέσα από ρωγμές. Αντί για αριθμητικό σύστημα, το OICO ακολουθεί τη φυσική πορεία της μάθησης. Για παράδειγμα, πρώτα παρατηρούμε κάποιον να κάνει κάτι, μετά, επειδή φαίνεται επιτυχημένο σε άλλους, προσπαθούμε να μιμηθούμε αυτήν την επιτυχημένη συμπεριφορά. Μόλις εξασκηθούμε και ξεπεράσουμε τις αναστολές μας, αρχίζουμε να το κάνουμε μόνοι μας. Χτίζουμε σε αυτές τις δεξιότητες και τις αναδημιουργούμε σε άλλες δραστηριότητες. Τέλος, όταν γινόμαστε πολύ επιδέξιοι, μπορούμε να καινοτομήσουμε και να δημιουργήσουμε κάτι πρωτότυπο, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τους άλλους. Τώρα ας δούμε τις αρχές πιο προσεκτικά:

 

Παρατήρηση: Κατακτώ (ένα μέρος) μιας δεξιότητας, αλλά όχι πλήρως, και μαθαίνω κοιτάζοντας πώς γίνεται.

Μίμηση: Κατακτώ (ένα μέρος) μιας δεξιότητας με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορώ να μιμούμαι τους άλλους ή να κάνω αυτό που κάνουν (π.χ. να ολοκληρώσω μια παρόμοια εργασία που έχουν κάνει).

 

Δημιουργία: Κατέχω (ένα μέρος) μιας δεξιότητας με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορώ να κάνω νέα πράγματα (για μένα) ή να δημιουργώ νέα πράγματα με τη χρήση της.


Πρωτοτυπία: Κατακτώ (ένα μέρος) μιας δεξιότητας με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορώ να ενσωματώσω την δεξιότητα με άλλες δεξιότητες και να μπορώ να δημιουργήσω πράγματα που είναι νέα και πρωτότυπα για την τάξη.

 

(https://www.teachmi.eu/strength-based)

Σεβαστείτε την προσέγγιση της βάσης δύναμης και τις αρχές του OICO

Εργαλεία

Mapping Social Relationships
Evaluation with Symbols
Evaluation Strengths (Student)
Mirror Evaluation (Teacher)
Meauring Well-Being
Working with Rubrics
Previous Ethical Consideration
Previous Considerations

Προηγούμενες εκτιμήσεις

Χρησιμοποιήσέ το!

 

Όλα τα όργανα είναι ευέλικτα. Αν και η μέθοδος TEACHmi μπορεί να χρησιμοποιεί μια προνομιακή φόρμα ή χρονοδιάγραμμα για να τη χρησιμοποιήσει, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να βρουν τον δικό τους τρόπο.

Δώστε προσοχή και προσαρμοστείτε

Όλες οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Όλοι οι μαθητές είναι διαφορετικοί και όλες οι πολυπολιτισμικές τάξεις είναι απαιτητικές, επομένως, προσαρμόστε τα όργανα σύμφωνα με τις προσδοκίες και τους στόχους σας.

Σεβαστείτε την προσέγγιση της βάσης δύναμης και τις αρχές του OICO

Στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης του οδηγού, η ιδέα είναι να εργαστείτε με τα Περιεχόμενα και με όσους επηρεάζονται χρησιμοποιώντας τις Αρχές του OICO. Σε αυτό το πλαίσιο, θα παρουσιάσουμε μια μέθοδο βήμα προς βήμα για τη χρήση των διαφόρων οργάνων.

bottom of page